So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Four of Swords (4 Kiếm) và Four of Pentacles(4 Tiền)

Cặp so sánh Four of Swords (4 kiếm) và Four of Pentacles(4 tiền):


Trạng thái cân bằng trong lá kiếm, lá 4 kiếm trạng thái cân bằng trong quan hệ giao tiếp, lá bài đại diện cho sự thoái lui trong giao tiếp, nhắc đến sự cô độc trong quan hệ, mang ý nghĩa của sự tập trung định hình lại. Hình ảnh vị vua nằm trong lăng mộ, sự nghỉ nghơi sau những cuộc chinh chiến dài, sự cân nhắc trong các mối quan hệ, sự cô đôc trên chiến trường. Cần sựu tập trung, suy xét kĩ lưỡng cho những trận chiến sau. Học cách thay đổi trong các mối quan hệ của mình. Lá 4 tiền, trạng thái cân bằng trong vật chất sở hữu, lá bài đại diện cho sựu bảo lãnh sự giữ gìn và bảo vệ. Mang ý nghĩa chắc chắn trong tiền bạc, vật chất sở hữu. Mang sắc thái của sự dừng lại không thêm nữa. Hình ảnh người đàn ông giàu có thành đạt đang ôm trọn lấy tài sản của mình, bảo vệ chúng một cách cẩn thận, sự giữ gìn thành quả, sự tạm nghỉ trong kinh doanh. Đạt đén một thành công nhất định và quyết định tạm dừng để bảo vệ và giữ gìn chúng.   

Bài viết được trích từ cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot của tác giả Tung Huynh và Philippe Ngô.

Mua sách bản in của cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot tại Tarot Book Series hay tại website www.tarotreview.info hay tại trang Amazon.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Four of Swords (4 Kiếm) và Four of Pentacles(4 Tiền)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ