So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Chính The Hierophant( Thằng Khờ) vs The Devil( Thế Giới)

So sánh cặp 5 High Prisest – 15 The Devil : Sự kiện tâm linh

Cặp sự kiện mang ý ngĩa tâm linh trong bộ ẩn chính là The High Priest và The Devil. Lá bài số V là sự thụ giáo của cá nhân với bên ngoài, sự ảnh hưởng về mặt tâm linh cũng như tinh thần từ bên ngoài tác động đến bản thân. Sự bắt buột phải tuân theo. Như trong lá bài hình ảnh giáo hoàng trong lá bài được tôn sùng, kính bái, ngự trị tâm linh. Ông dạy dỗ con người điều đúng đắn, tác đông trực tiếp đến mọi người. Và tất cả đều phải nghe theo lời chỉ dạy. Thì đối lặp lại The Devil là sự tự nguyện tuân theo, cá nhân tin tưởng và tôn thờ, tự nguyện tuân theo ràng buộc chính bản thân tuân theo tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh đó hoặc một chuẩn mực nào đó. Tự bản thân họ tin vào đó mà không phải là bị ai đó tác động hay ảnh hưởng.  Con quỷ cám dỗ, bắt buột con người phải tuân theo nó bằng những tham vọng, quyền lực. Thực tế là quỷ cám dỗ hay là do con người quá dễ dàng bị cám dỗ. Quỷ chỉ đưa ra những giá trị mà con người mong muốn còn thực tế là con người nguyện làm theo nó để thõa mãn bản thân.   

Bài viết được trích từ cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot của tác giả Tung Huynh và Philippe Ngô.


Mua sách bản in của cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot tại Tarot Book Series hay tại website www.tarotreview.info hay tại trang Amazon.

DMCA.com Protection Status
Bài viết "So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Chính The Hierophant( Thằng Khờ) vs The Devil( Thế Giới) " có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ