So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Three of Wands (3 Gậy) vs Three of Cups (3 Cốc)

Cặp so sánh Three of Wands (3 gậy) và Three of Cups (3 ly):Trong trạng thái dứt khoát của lá của lá 3 gậy, dứt khoát trong tư tưởng tinh thần, lá bài đại diện cho sự thiết lập, sự tuân thủ làm theo kế hoạch, sự vận hành theo đúng quỹ đạo. Sự dứt khoát trong lá bài dẫn đến một quyết định của sự tiếp tục làm theo. Lá bài mang sắc thái của thành tựu, sự đạt được. Hình ảnh người đàn ông nhìn ra biển, những chiếc thuyền hàng của ông ta đã ra khơi theo đúng dự định, người đàn ông đang đứng trên cao nhằm kiểm soát mọi hành động của chuyến ra khơi này, mong muốn nhứng kế hoạch được hàn thành theo đúng dự định. Lá 3 ly, trạng thái dứt khoát trong tình cảm cảm xúc, lá bài đại diện cho sự hoàn thiện, sự nghỉ nghơi, hưởng thụ trong tình cảm, sự dứt khoát trong lá bài là sự chọn lựa dừng lại. Lá bài mang sắc thái của thành tựu, sự đạt được. Hình ảnh những cô thôn nữ đang nhảy múa ăn mừng sau những lúc làm việc nặng nhọc, nâng ly chúc mừng cho một vụ mùa thành công. Những thành tựu đạt được tại một thời điểm, sự vui mừng hưởng thụ thành quả, sự tạm nghỉ sau thành công.

Bài viết được trích từ cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot của tác giả Tung Huynh và Philippe Ngô.

Mua sách bản in của cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot tại Tarot Book Series hay tại website www.tarotreview.info hay tại trang Amazon.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Three of Wands (3 Gậy) vs Three of Cups (3 Cốc)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ