So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Six of Swords (6 Kiếm) và Six of Pentacles (6 Tiền)

Cặp so sánh Six of Swords (6 kiếm) và Six of Pentacles (6 tiền):
Trạng thái giải phóng, lá 6 kiếm, trạng thái giải phóng của quan hệ giao tiếp, lá bài đại diện cho chuyến hải trình mang đến lợi ích, phương hướng đúng đắn, sự thành công. Mục tiêu đạt được, nó cũng mang ý nghĩa của sự thú nhận, chấp nhận của bản thân nhằm giải phóng một số mối quan hệ. Một sự thành công có thể đến trong tương lai. Mang tính chất của sự thành công ở bản thân và đang định hình lại. Hình ảnh một chuyến hải trình mang theo những mối quan hệ, những lợi đạt được nhờ vào tài giao tiếp. Những phương hướng đúng đắn trong công việc kinh doanh, lợi ích mang lại từ những chuyến đi. Chấp nhận những mối quan hệ mới với bản thân, giải phóng những môi quan hệ cũ. Lá 6 tiền, trạng thái giải phóng trong vật chất sở hữu, lá bài đại diện cho món quà, sự thịnh vượng ở hiện tại và còn là sự thành đạt của bản thân. Lá bài mang tính chất sự thành công, thàng tựu ở hiện tại. Hình ảnh người thương gia đang ban phát tiền cho người nghèo, sự phô diễn tài sản, sự thành công đã đến, một giai đoạn khó khăn đã đi qua, giờ là lúc thể hiện sự thành đạt của bản thân, sự ban phát là món quà ý nghĩa cho người nghèo, lòng biết ơn những sự khó khăn đã giúp ta trưởng thành hơn.

Bài viết được trích từ cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot của tác giả Tung Huynh và Philippe Ngô.

Mua sách bản in của cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot tại Tarot Book Series hay tại website www.tarotreview.info hay tại trang Amazon.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Six of Swords (6 Kiếm) và Six of Pentacles (6 Tiền)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ