So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Ten of Wands (10 Gậy) và Ten of Pentacles (10 Tiền)

Cặp so sánh Ten of Wands (10 gậy) và Ten of Pentacles (10 tiền)Trạng thái cuối cùng trong hành trình chàng khờ là trạng thái thành tựu. Cặp lá bài đầu tiên lá 10 gậy và 10 tiền. Lá 10 gậy trạng thái thành tựu trong tư tưởng tinh thần, lá bài mang ý nghĩa về thành quả quá sức mong đợi, áp lực duy trì thành quả, sự hưởng thụ có kế thừa, kế tục, sự kết thúc không chấm dứt hẳn mà vẫn tiếp tục duy trì trong áp lực. Trong lá bài, hình ảnh một người đàn ông đang mang về thành quả mà mình đạt được là mười gậy, tuy nhiên thành quả này lại quá to lớn và dường như nó lại trở thành áp lực cho ông. Tuy nhiên đây lại là thành quả do ông khó khăn mà kiếm được nên đành phải cố gắng tiếp tục mang nó về. Đây là lá bài mang sắc thái của sự kết thúc nhưng vẫn tiếp tục trong áp lực. Lá bài còn lại lá 10 tiền, lá bài trạng thái thành tựu của vật chất sở hữu, lá bài mang ý nghĩa của sự để lại di sản, truyền lại kinh nghiệm, tài sản và sự kế thừa. Thành quả hưởng thụ lâu dài qua nhiều thế hệ. Trong lá bài, hình ảnh người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trong tòa lâu đài của mình cùng những thế hệ kế thừa, người đàn ông đan truyền lại tài sản cũng như kinh nghiệm của bản thân mình cho các thế hệ tiếp theo để họ tiếp tục duy trì tài sản của cha ông để lại, kinh nghiệm truyền đạt lại sẽ giúp họ tiếp tục làm giàu và lại tiếp tục truyền cho những thế hệ kế tiếp để gìn giữ và phát huy khối tài sản của mình. Đây là lá bài mang sắc thái của sự kết thúc nhưng vẫn tiếp tục trong trạng thái hạnh phúc và hưởng thụ.


Bài viết được trích từ cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot của tác giả Tung Huynh và Philippe Ngô.

Mua sách bản in của cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot tại Tarot Book Series hay tại website www.tarotreview.info hay tại trang Amazon.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Ten of Wands (10 Gậy) và Ten of Pentacles (10 Tiền)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ