So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Chính The High Priestess ( Nữ Tu) vs The Hermit( Ẩn Sĩ)

Cặp so sánh 2 The High Priestess – 9 The Hermit: học vấnThe High Priestess lá bài nằm trong sự kiện tri thức mang ý nghĩa những kiến thức, sự hiểu biết của con người, điều mà người ta tin là đúng là có và tin như vậy chứ chưa được xác nhận là chính xác hoàn toàn. Trong lá bài người nữ tu tế đang nắm giữ quyển sách của tri thức, bà đọc nó và biết nó nhưng lại chưa thể xác định rằng tri thức đó có đúng thực sự. Những điều mà bà ta làm và thực hiện chỉ là sự hướng dẫn sẵn có, được ghi chép và truyền lại thiếu tính thực nghiệm. Ngoài ra lá bài còn mang ý nghĩa của kinh nghiệm được truyền lại, như người tu tế này bà nhận được kinh nghiệm và kiến thức từ những thế hệ trước giờ bà truyền lại kiến thức cho người sau và tất cả những điều này mang những bí ẩn cần người thực nghiệm. The Hermit lá bài nằm trong sự kiện minh triết, biểu thị cho sự tìm tòi học hỏi và tiếp thư, như vậy lúc nàu kiến thức đã được tìm thấy, đã xác nhận là chính xác nó được nâng lên tầm tri thức khi đã có người thấy được điều đang ẩn giấu trong kiến thức được nhắc đến, dù vậy lúc này chỉ là sự tìm hiểu xâu và khẳng định sự đúng đắn của những cái mà ta biết. Trong lá bài hình ảnh người ẩn sĩ đơn độc đi tìm nguôn ánh sáng của tri thức và đã chiêm nghiệm được nó, thể hiện ý nghĩa cho sự thông thái, nghiêm cứu và tìm hiểu sâu. Tuy nhiên sự tìm hiểu này chỉ là chất cá nhân nên nó mang nghĩa của khôn ngoan, cẩn trọng có chút rụt rè, thêm vào đó là sự gian trá, sảo quyệt khi nắm giữ tri thức cho riêng mình.

Bài viết được trích từ cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot của tác giả Tung Huynh và Philippe Ngô.

Mua sách bản in của cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot tại Tarot Book Series hay tại website www.tarotreview.info hay tại trang Amazon.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Chính The High Priestess ( Nữ Tu) vs The Hermit( Ẩn Sĩ) " có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ