So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Three of Swords (3 Kiếm) và Three of Pentacles (3 Tiền)

Cặp so sánh Three of Swords (3 kiếm) và Three of Pentacles (3 tiền):Trong trạng thái dứt khoát của lá 3 kiếm, trạng thái dứt khoát của quan hệ giao tiếp. Lá bài đại diện cho sự trống vắng, đoạn tuyệt , tan rã của những mối quan hệ dẫn đến quyêt định hành động một cách dứt khoát trong giao tiếp, lá bài mang sắc thái của sự chấm dứt và mang tính chất chưa hoàn thành trong quan hệ. Hình ảnh trái tim bị đâm xuyên bởi ba thanh kiếm, biểu trưng cho những mối quan hệ đang gây tổn thương trong đến những tình cảm của con người, những đám mây cùng mưa làm tăng thêm sự đau khổ trong mối quan hệ này, chấm dứt những là cách tốt nhất ở hiện tại, không tăng thêm những thương tổn cho bản thân. Lá 3 tiền, trạng thái dứt khoát trong vật chất sở hữu, lá bài đại diện cho công việc lao động thông thường, có tay nghề, sự hành động trong lá bài mang tính chất quyết định cá nhân. Lá bài sự dứt khoát trong quyết  định liên quan đến tài sản vật chất. Lá bài mang sắc thái của việc chưa đạt được thành tựu. Người thanh niên đang học hỏi một công việc mang tính chất thủ công, cần một tay nghề khéo léo, niềm hy vọng ở một tiền tài ổn định thông qua sự nghiêm túc trong công việc.

Bài viết được trích từ cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot của tác giả Tung Huynh và Philippe Ngô.

Mua sách bản in của cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot tại Tarot Book Series hay tại website www.tarotreview.info hay tại trang Amazon. 
DMCA.com Protection Status
Bài viết "So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Three of Swords (3 Kiếm) và Three of Pentacles (3 Tiền)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ