So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Chính The Emperor( Hoàng Đế) vs The Chariot( Phán)

Cặp so sánh 11 Justice -  20 The Judgement: phân xửJustice lá bài nằm trong sự kiện tiềm năng mang ý nghĩa của công lý và sự cân bằng, thể hiện sức mạnh và quyền lực trong phán xét, một phán quyết đúng đắn và công bình không thiên vị. Trong lá bài hình ảnh vị vua ngồi trên ngai vàng, thể hiện uy quyền của ông ta, thanh kiếm tượng trưng cho sự phán xét, ngay thẳng và chuẩn mực của ông ta. Cán cân đại diện cho sự công bình, công lý và  trung thực. Vị vua ngồi trên cao, người sẽ đưa ra những luật lệ cũng như sẽ phán xét mọi mâu thuẫn không thể tự giải quyết, đặt ra những chuẩn mực và bó buộc mọi người phải thực thi theo. Đồng thời ông cũng điều chỉnh các hoạt động để đám bảo tính cân bằng, ổn định của nó. Tất cả những điều đó thể hiện sức mạnh và uy quyền của ông ta thông qua luật lệ, pháp lý. The Judgement nằm trong sự kiện số phận, nó đại diện cho sự phán xử hay những kết quả sau cùng. Cuộc phân xử này là bản án cho chính mỗi người chúng ta trong quá khứ, sự suy xét cản trọng trước khi đi đến kêt quả cuối cùng sẽ làm thay đổi tất cả. Trong lá bài hình ảnh thiên thần đang phán xét con người sau khi chết, họ sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục tất cả sẽ được đưa ra phân xử, kết quả sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào những hành động trong quá khứ của con người đó mà sẽ được cân nhắc và đưa ra kết quả. Kết quả sau cùng này sẽ làm thay đổi rất nhiều con người sau khi được phán quyết. Đồng thời lá bài còn mang nghĩa của sự khôi phục, thay mới và tái sinh của những linh hồn đã chết khi được tái sinh ở một thế giới khác.

Bài viết được trích từ cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot của tác giả Tung Huynh và Philippe Ngô.

Mua sách bản in của cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot tại Tarot Book Series hay tại website www.tarotreview.info hay tại trang Amazon.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Chính The Emperor( Hoàng Đế) vs The Chariot( Phán)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ