So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Five of Swords (5 Kiếm) và Five of Pentacles( 5 Tiền)

Cặp so sánh Five of Swords (5 kiếm) và Five of Pentacles( 5 tiền):Trạng thái bất hòa trong lá 5 kiếm, bất hòa trong quan hệ giao tiếp, lá bài đại diện cho sự tổn thất trong quan hệ, những sự bất đồng trong phương pháp, dẫn đến sự mâu thuẫn trong lợi ích cá nhân và hệ quả là sựu mất đoàn kết, chia rẽ. Bất hợp tác trong quan hệ công việc. Sự chia rẽ bắt nguồn từ sựu ganh ghét nhau về lợi ích, tư lợi cá nhân. Những con người đã từng chung một mục đích nhưng lại vì những lợi ích cá nhân mà tan rã, sự khác nhau trong quan điểm kinh doanh, không cùng chung lợi ích. Sự ganh ghét cá nhân về lợi ích riêng tư, cạnh tranh  nhau về tài sản làm cho mâu thuẩn dẫn đến chia rẽ. Lá 5 tiền, trạng thái bất hòa trong vật chất sở hữu, lá bài đại diện cho sự khó khăn thiếu thốn về vật chất, bằng hình thức diễn ra của các sự kiện lien quan đến tiền bạc mang tính chất bất lợi. Sự thiếu thốn về vật chất trong lá bài dẫn đến sự thiếu thốn trong tình cảm. Hình ảnh tuyết rơi mang hàm ý những bất lợi về mặc tự nhiên dãn đến sự tiêu tan tài sản, những bất hòa xung đột trong tình cảm gia đình bắt nguồn từ sựu thiếu thốn về tiền bạc. Những tai nạn, sự rủi ro làm vơi đi một phần nào tài sản,tiền bạc. 

Bài viết được trích từ cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot của tác giả Tung Huynh và Philippe Ngô.


Mua sách bản in của cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot tại Tarot Book Series hay tại website www.tarotreview.info hay tại trang Amazon.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Five of Swords (5 Kiếm) và Five of Pentacles( 5 Tiền)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ