So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Seven of Wands (7 Gậy) và Seven of Pentacles (7 Tiền)

Cặp so sánh Seven of Wands  (7 gậy) và Seven of Pentacles (7 tiền):Trạng thái đối phó trong sự kiện quản trị, lá đầu tiên là 7 gậy, lá bài đối phó trong tư tưởng tinh thần, lá bài này mang ý nghĩa chiến đấu, đấu tranh, bị tấn công, đối phó, chống trả lại kẻ thù ở tư thế can đảm, cố gắng, sẵn sàng hy sinh và gần như chiến thắng, trong tư thế chiến thắng. Trong lá bài là hình ảnh một chàng trai đang dùng một cây gậy chống lại sáu cây gậy còn lại. Tuy vậy nhưng chàng trai lại ở vị trí cao hơn, vị thế thuận lợi hơn để chống sáu cây gậy còn lại. Đây là lá bài chống đối nhưng ở vị thế thuận lợi và sẽ chiến thắng. Lá bài tiếp theo là lá 7 tiền, lá bài đối phó trong vật chất sở hữu lá bài này mang ý nghĩa thành quả của sự nhãn nại, sự chờ đợi, phản ứng lại của những thiếu sót, ở vị trí cân nhắc  để lấy ra, chi tiêu, thay đổi cây trồng, chăm bón, suy nghĩ, chăm sóc cây cối để đạt thành công, thành tựu, đem lại của cải. Trong lá bài là hình ảnh một chàng trai đang suy nghĩ tại khu vườn của mình, đang suy sét, nghẫm nghĩ nên trồng những loại cây nào để đem lại kết quả cao hơn, suy nghĩ cách chăm sóc cây cối của nhằm mang lại kết quả cao hơn. Đây là lá bài mang tính chất của sư thành công ít, còn đang suy tính.

Bài viết được trích từ cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot của tác giả Tung Huynh và Philippe Ngô.

Mua sách bản in của cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot tại Tarot Book Series hay tại website www.tarotreview.info hay tại trang Amazon.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Seven of Wands (7 Gậy) và Seven of Pentacles (7 Tiền)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ