So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Ace of Wands( Ách Gậy) vs Ace of Pentacles( Ách Tiền)

Cặp so sánh Ace of Wands (1 gậy) và Ace of Pentacles (1 tiền):Về trạng thái khởi động ở các lá 1, đầu tiên là lá 1 gậy, trạng thái khởi động trong tư tưởng tinh thần, lá bài đại diện cho sự kế thừa được truyền lại về mặt tinh thần và phát huy nó, sáng tạo nên những cái mớ . Mang tính chất nguồn cội, nền tảng, khởi nghiệp, khởi đầu trong công việc làm ăn, sự nghiệp mới. Lá bài mang sắc thái của sự nhận về mặt chất. Hình ảnh bàn tay phải đang nắm chặt một cây gậy, mang hàm ý nắm giữ tư tưởng được thừa kế từ thế hệ trước đó, nó cũng là hình ảnh của sự sáng tạo trong tư tưởng tinh thần. Lá gậy đầu tiên đặt nền móng cho cội nguồn của sự việc, khởi nghiệp trong kinh doanh. Lá 1 tiền, trạng  thái khởi động trong vật chất sở hữu, lá bài đại diện cho sự mãn nguyện tuyệt đối về tiền bạc, giàu có về vật chất, niềm hạnh phúc, có được tài sản. Lá bài mang sắc thái của sự nhận được về lượng. Hình ảnh bàn tay đang nắm giữ đồng tiền trong tư thế nhận được, đồng tiền là hình ảnh của vật chất sở hữu, của cải, sự giàu sang. Nền tảng cho công việc trong kinh doanh làm ăn. Sự sở hữu ban đầu về tiền bạc. Đồng thời cũng là sự dư dả về tiềm năng trong lúc ban đầu.   

Bài viết được trích từ cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot của tác giả Tung Huynh và Philippe Ngô.

Mua sách bản in của cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot tại Tarot Book Series hay tại website www.tarotreview.info hay tại trang Amazon.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Ace of Wands( Ách Gậy) vs Ace of Pentacles( Ách Tiền)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ