Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Liên Hệ - Bản Quyền (Copyright Notice)


Bản Quyền Trên Tarot Huyền  Bí


Các bài viết trên trang này đều thuộc quyền sở hữu của tác giả bài viết, được bảo vệ bởi quyền tác giả và bản quyền bài viết. Tất cả các bài viết được đăng trên Tarot Huyền Bí đều được thông qua sự cho phép của tác giả bài viết, và được bảo vệ mọi quyền liên quan.


Bạn đọc được phép thực hiện các hành vi sau đây không cần thông qua liên hệ tác giả:
- Được phép lưu trữ về máy tính hoặc in ra để sử dụng với tư cách cá nhân, phi thương mại.
- Được phép đăng đường dẫn (Link) và một phần bài viết (không quá 2/3 số từ của bài viết) nhằm giới thiệu bài viết trong các bài viết, tin tức, trang tin của bạn.


Bạn đọc được phép thực hiện các hành vi sau đây với sự cho phép của tác giả (bắt buộc liên hệ):
- Được phép đăng tải lại các bài viết, ghi rõ tên tác giả, kèm theo LINK đến bài viết gốc. Các chi tiết trên được đặt tại các vị trí có thể và dễ dàng nhìn thấy. Không được chỉnh sửa nội dung bài viết (bao gồm xóa, thêm, chỉnh sửa về từ ngữ, tiêu đề, cấu trúc bài viết, hình ảnh).
- Được phép trích dẫn một phần bài viết cho các nghiên cứu, tham luận, luận văn, tiểu luận với phần tham khảo theo chuẩn MLA như sau: Tên tác giả, "Tên Bài Viết", www.tarothuyenbi.info, [ngày lấy tin], [link đường dẫn]. Phần trích dẫn phải được đặt trong dấu ngoặc kép ("..."), và có chú thích tham khảo.
Ghi chú:
- Sự cho phép của tác giả được hiểu là sự cho phép bằng văn bản hoặc thư điện tử, trong đó tác giả đồng ý hoặc đồng ý kèm điều kiện với các yêu cầu của người muốn đăng tải hoặc trích dẫn.
- Tác giả có quyền rút lại sự cho phép nếu người đăng tải hoặc trích dẫn vi phạm những yêu cầu tác quyền.


Bạn đọc không được phép thực hiện các hành vi sau:
- Mọi hành vi đăng tải bài viết không thông qua sự đồng ý của tác giả / tác giả ủy quyền.
- Mọi hành vi sửa đổi (bao gồm xóa, thêm, chỉnh sửa) bài viết sau khi có được sự đồng ý của tác giả.
- Mọi hành vi in ấn, sao chép với mục đích thương mại (viết sách, đăng báo, và các trang tham khảo có trả phí).

Bản quyền đối với các hình ảnh trên trang:
- Tất cả hình ảnh sử dụng ở trang này đều được lấy từ khu vực công cộng (public domain). 
- Nếu bạn thấy một hình ảnh nào trên trang thuộc khu vực riêng tư, vui lòng thông báo đến chúng tôi để gỡ khỏi trang.
Mọi yêu cầu đăng tải hoặc sử dụng bài viết, xin liên hệ email:
 contact@tarothuyenbi.infoTrang chủ