Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Về Tác Giả (Editorial)

Philippe NGO, tiến sĩ, tham gia nghiên cứu Tarot từ năm 2007, đăng tải các bài viết dưới tên Tarot Huyền Bí, quản trị chuyên trang Tarot Huyền Bí. Ngoài ra, còn tham gia tìm hiểu về Huyền Học Do Thái (Hermetic Qabalah), Quỷ Học (Demonology), Giả Kim Thuật (Alchemy) từ năm 2005. Tìm hiểu về triết - huyền học nói chung. Sưu tập Tarot và Oracle Decks như một phần của công việc nghiên cứu Tarot. Ngoài ra còn sưu tập khoáng thạch để phục vụ cho nghiên cứu giả kim thuật. Và sưu tập những vật dụng hiến tế, bị quỷ ám để phục vụ nghiên cứu quỷ học. Vui lòng liên hệ riêng để trao đổi thêm về các chủ đề này. 

Hiện đang là nhà nghiên cứu tại Trường Đại Học Tours, Pháp. 

Bắt đầu từ tháng 10.2013, bắt đầu đăng những bài viết do cộng tác viên gửi về hoặc trích đăng với đầy đủ sự cho phép của tác giả, được bảo vệ các quyền liên quan. Danh sách các tác giả chính của chuyên trang được niêm yết rõ bên dưới (ngoài ra còn những tác giả khác không được niêm yết toàn bộ):Trang chủ