Hiệu Đính Phương Pháp Biến Dịch của A.E.WaiteTiểu dẫn: Như đã nói ở bài trước (Hiệu đính phương pháp Celtic cổ của A.E.Waite), bài này là bản hiệu đính từ bài dịch của Thanatos CK, một cộng tác viên của trang Tarot Mystery. Đây là phương pháp thứ 2 nằm trong cuốn The Pictoral Key To The Tarot của Waite. 

1. Bản Hiệu Đính

Tráo toàn bộ bộ bàilật một số lá bài, để đảo ngược các đỉnh của chúng.

Hãy cắt bài bằng bàn tay trái của người hỏi.

Chia ra 42 lá đầu tiên trong sáu bộ, mỗi bộ bảy thẻ, lật mặt lên, để 7 lá đầu tiên ở bộ đầu tiên, tiếp sau là bảy lá bộ thứ 2, và tiếp tục như vậy như trong sơ đồ sau đây:
Cầm bộ đầu tiên lên, đặt các lá bài lên bàn thành một hàng, từ phải sang trái, đặt các lá bài của bộ thứ 2 thành hàng và ở phía trên hàng trước và các bộ tiếp sau cũng vậy . Do đó bạn sẽ có bảy bộ mới và mỗi bộ sáu lá, được sắp xếp như sau -Lấy những lá đầu tiên của mỗi bộ, tráo và trải ra từ phải sang trái, tạo thành 1 hàng 7 lá.

Sau đó nhặt 2 lá tiếp theo từ mỗi bộ lên, tráo và trải chúng ra thành 2 hàng bên dưới hàng đầu tiền.

Nhặt 21 lá còn lại của các bộ lên, tráo và trải chúng ra thành 3 hàng bên dưới những hàng đã xếp.

Bạn sẽ có 6 hàng ngang mỗi hàng 7 lá, sắp xếp chúng theo cách sau đây.

Trong phương pháp này, nếu Querent là giới tính nam, thì được đại diện bởi Magician, và nếu là nữ thì được đại diện bởi High Priestess, nhưng lá bài đại diện này, trong cả 2 trường hợp, không được lấy từ bộ bài cho đến khi 42 lá bài được trải ra, như hướng dẫn ở trên. Nếu lá bài được yêu cầu không tìm được trong số những lá bài trên bàn, nó có thể nằm trong số 36 lá bài còn lại, những lá chưa được xếp ra, và nó nên được đặt một khoảng nhỏ ở bên phải của hàng ngang đầu tiên. Mặc khác, nếu nó ở trong số chúng, nó cũng được lấy ra, đặt như đã nêu, và nhặt một lá từ 36 lá chưa xếp ra còn lại đặt vào chỗ trống để vẫn có 42 lá đặt trên bàn.

Những lá bài được đọc liên tiếp, xuyên suốt từ phải sang trái, bắt đầu từ lá bài số 1 của hàng đầu tiên, cho đến lá ở cực trái, hay là lá thứ 7 của hàng cuối.

Phương pháp này được sử dụng khi không có câu hỏi xác định, khi người hỏi muốn biết chung chung những việc liên quán đến cuộc sống và số phận của họ. Nếu anh ta muốn biết điều gì có thể xảy ra trong một thời gian xác định, thời gian này nên được xác định rõ ràng trước khi những lá bài được tráo.

Cần kết hợp việc đọc lá bài và các tham khảo từ yêu cầu người hỏi, cần nhớ rằng các lá bài phải được giải thích tương đối liên quan đến chủ đề, có nghĩa là tất cả ý nghĩa chính thức và thông dụng của các lá bài nên được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể trong câu hỏi - vị trí, thời gian của cuộc sống và giới tính của người hỏi.

Ví dụ, lá Fool có thể cho thấy toàn bộ mức độ hưng phấn hay điên rồ của tâm trí, nhưng mỗi giai đoạn cụ thể của bói toán cần phải được đánh giá bằng cách xem xét các xu hướng chung của các loại lá bài, và trong tự nhiên, trực giác đóng một vai trò quan trọng trong trải bài này.

Như vậy, ngay từ khi bắt đầu đọc các lá bài, để có thể thấu suốt câu trả lời một cách nhanh chóng, trí óc nên ghi nhận những ấn tượng chung của chủ đề - xu hướng của số phận – và sau khi bắt đầu lại – đọc từng lá một và giải thích chi tiết các ấn tượng đó.

Nên nhớ rằng lá Trumps được đại diện cho những lực lượng mạnh mẽ và quyền năng hơn là những lá bài nhỏ.

Giá trị của các trực giácsự sáng suốt của được giả định là tất nhiên trong bói toán. Khả năng này là năng lực tự nhiên hoặc đã được phát triển bởi kinh nghiệm của người bói, sự sắp xếp ngẫu nhiên của các lá bài tạo thành một liên kết giữa tâm trí của mình và bầu không khí của đối tượng bói toán, và phần còn lại sau đó tức là việc đọc bài thì hết sức đơn giản. Trong trường hợp trực giác thất bại, hoặc không có, trí tuệ, sự tập trung quan sát và sự suy diễn phải được sử dụng đến mức tối đa để có được một kết quả thỏa đáng. Nhưng trực giác, ngay cả khi dường như không hoạt động, có thể được tạo ra bằng cách luyện tập trong các quá trình bói toán. Nếu nghi ngờ ý nghĩa chính xác của một lá bài trong một mối quan hệ cụ thể, người bói được gợi ý bởi những người thông thạo trong vấn đề này, để đặt bàn tay của mình vào nó, cố gắng không nghĩ đến  nó phải là cái gì, và lưu ý những ấn tượng phát sinh trong tâm trí của mình. Lúc đầu, điều này có lẽ sẽ chỉ dùng việc đoán để giải quyết  và có thể chứng minh là không chính xác, nhưng nó sẽ có thể trở thành hiện thực với việc luyện tập hằng ngày để phân biệt giữa một phỏng đoán của tâm ý thức và một ấn tượng phát sinh từ tâm thức đó  gọi là phụ ý thức.

Đây không nằm trong lĩnh vực của tôi [lĩnh vực bói bài] để đưa ra những gợi ý hoặc lý thuyết hoặc bài tập trong chủ đề này [chủ đề phát triển tâm linh], tôi không có nhiệm vụ ở đó, nhưng theo một khẳng định của một người có tư cách hơn tất cả những thầy bói bài ở Châu Âu, họ có thể phát triển tâm thức nếu họ có thể tiên đoán được chỉ với một cái bắt tay.


Chú ý khi hành nghề bói toán

1. Trước khi bắt đầu thực hiện, xác định câu hỏi của bạn một cách chắc chắn, và nói to lặp lại điều đó

2. Làm cho tâm trí bạn càng thoải mái càng tốt trong khi tráo bài.

3.Giữ cho tâm trí tránh khỏi sự thiên vị và những định kiến càng xa càng tốt, nếu không sự phán xét của bạn sẽ bị nhuốm màu theo những điều đó.

4. Trong sự tính toán này, việc toán đoán dễ chính xác khi thực hiện cho một người lạ hơn là cho bản thân hoặc bạn bè.

2. Bình Luận

Bài hướng dẫn này của Waite có hai điểm chú ý : một là, ông hướng dẫn cách tráo bài để tạo lá ngược; hai là, ông yêu cầu người hỏi cắt bài bằng tay trái. Hai chủ đề này ta sẽ bàn ở phần sau. Trước hết giải thích chung về cấu trúc của trải bài này. Trải bài được chỉ định dành cho câu hỏi chung chung về định mệnh hoặc những câu hỏi có định thời gian cụ thể (khác với trải bài Celtic chỉ sử dụng khi câu hỏi cụ thể rõ ràng). Đây là trải bài khó vì dùng đến  42 lá bài, và không có câu hỏi chung cho từng lá mà là cảm nhận chung cho cả thứ tự của 42 lá này. Dường như Waite đánh giá cao sự liên tưởng và trực giác của người bói hơn khả năng lý luận dựa vào các từ khóa; trích "Giá trị của các trực giác và sự sáng suốt của được giả định là tất nhiên trong bói toán.". Xong, ta vào hai chủ đề chính của trải bài này.

Thứ nhất, vấn đề tráo bài để tạo lá ngược. Rõ ràng, trong cách thông thường hiện nay, việc tạo lá ngược được tạo bằng việc cắt bài làm 2 xấp và đảo chiều một xấp (thông thường là xấp phía trên hoặc xấp thứ hai). Còn trong hướng dẫn , dường như ông chỉ cho phép đảo chiều một số lượng lá ít hơn nửa bộ bài, như ông nói "some of the cards". Trong cách hiểu của tôi, việc này nhằm đảm bảo số lượng lá ngược hay nghĩa ngược (tiêu cực nói chung) không vượt quá một giới hạn nghĩa chính, tức là như tôi hiểu, nghĩa ngược chỉ là một phần phụ của lá bài, và nghĩa thuận là nghĩa chính thức của lá bài. Điều này có vẻ đơn giản nhưng có một số thay đổi quang trọng. Nếu nghĩa ngược chỉ là phần phụ, đồng nghĩa với việc khi rút được lá ngược, ta phải diễn dịch nghĩa thuận (đồng thời là nghĩa chính thức của lá bài) trước, rồi mới diễn dịch nghĩa ngược từ nghĩa thuận đó. Nói cách khác, bối cảnh của nghĩa ngược phụ thuộc hoàn toàn vào bối cảnh của nghĩa thuận và không có chiều ngược lại. 

Thứ hai, vấn đề tay trái. Dường như không có trải bài nào khác chỉ rõ điều này, hoặc giả là người ta cho phép tự do hơn. Tôi đã duyệt qua hầu hết các trải bài ở cùng thời với ông, hầu hết chúng đều không nhắc gì đến tay trái hay phải. Tuy nhiên, vẫn cần nhận định là trong khá nhiều trường hợp sách huyền học lúc bấy giờ đều được viết với một chỉ dẫn hời hợt hoặc thần bí, mà trong đó mọi nghi thức và kiến thức quang trọng bị ẩn dấu một cách có hệ thống. Vì vậy, không có lý do gì để tin rằng, việc sử dụng tay trái không phải là một nghi thức có tính bắt buộc, và sau đây tôi sẽ lướt qua một số liên hệ về vấn đề này.

Trước hết hãy bắt đầu phân tích từ nghi lễ "Neophyte Ritual" đành cho Grade 0=0 (xem thêm video ở bên dưới ở phút 4:48). Đáng chú ý là phần nghi lễ sau: "Hiero: Thou wilt kneel on both knees, give me your right hand, which I place on this sacred and sublime symbol (Places Candidate's right hand on the center of the triangle.) Place your left hand in mine, bow your head, repeat your full name at length and say after me (All rise)" và "As they pass the Hierophant, who is standing and holding the Banner of the East in his left hand, the Scepter in his right, they make the Neophyte Signs". Trong quan niệm Golden Dawn, tay phải mang tính lý trí (thuộc tính nam, tính mạnh, tính thần thánh), còn tay trái mang tính tình cảm (thuộc tính nữ, tính yếu, tính trần tục). Việc người hỏi được cắt và chạm đến bộ bài có lẽ nhằm đưa năng lượng và yêu cầu của người hỏi vào bộ bài. Việc dùng tay trái có thể giải thích rằng người hỏi tác động yếu vào bộ bài, chỉ mang tính cá nhân, trần tục như việc truyền cảm nhận vào bộ bài, nhưng không chế áp bộ bài để ra quyết định. Còn người bói, vốn là chủ thể của bộ bài, thì mới được dùng tay phải để sử dụng, vì đó là năng lực và quyền hạn của người được tin cậy, phải đưa ra lời khuyên một cách lý trí và quyết đoán.

Trong cuốn The Magical Tarot of the Golden Dawn của Chris và Pat Zalewski, tác giả dẫn ra bản viết tay của Mathers vào năm 1900 về "Seven branched candlestick" trong đó hướng dẫn một số nghi lễ dành cho trình độ Theoricus Adeptus Minor của hội Golden Dawn như sau "Nun: Arms bare and strong: on Right, a shield, Golden, and charge with a dove (the eagle on the card in the ordinary pack is a corruption): in the left hand, Three lillies, held like a scepter, and the Crux Ansata or Nile Key; hanging form the left wrist;the coloring bluish green.". Một cuốn thứ hai mà tôi tìm được đó là bản thảo Flying Roll của tiến sĩ W.W. Westcott (thầy của Mathers, sáng lập viên của Golden Dawn) viết vào cuối thế kỷ 19 (trong khoảng 1880 đến 1900). Trong bản thảo này, người ta thấy một hướng dẫn nghi lễ ở chương 12 - Telesmatic Images & Adonai như sau "NUN. Arms bare, strong, extended as a cross. In the right hand are ears of corn, and in the left a golden Cup. Large dark spreading Wings.". Cả hai cuốn này cho thấy phân tích bên trên của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Rõ ràng trong Golden Dawn, vị trí và ảnh hưởng của 2 tay hoàn toàn khác nhau. Ở tay phải là những hình thức của cái mạnh, đại diện cho lý trí, quyền lực, sự quyết đoán, tính nam (Khiên Vàng, Hạt Bắp *). Còn ở tay trái là những hình thức của cái yếu, đại diện cho tình cảm, sự tôn sùng, sự tuân theo, tính nữ (Biểu tượng nữ thần sông Nile, Cành Hoa Lyly, Cúp Vàng*). 

* Khiên là vật dụng chiến đấu của người nam, cành hoa lyly là đại diện cho sự trồng trọt của tính nữ. Hạt bắp một măt đại diện cho sự sinh trưởng nhưng đồng thời đại diện cho người phối giống (như dương vật nói chung), còn cái Ly đại diện cho vật thụ hưởng (ly đựng nước hoặc hạt ngũ cốc) và dạng lõm của cái ly được xem như dạng của âm đạo phụ nữ, vì vậy đại diện cho tính nữ. [Nếu có xem Davinci Code thì chắc biết rồi]. Biểu tượng nữ thần vừa là sự sùng kính tuyệt đối (thuộc tính nữ), vừa đại diện cho tính nữ của nữ thần.

Một phần khác của bản thảo Flying Roll mà tôi chú ý là ở chương 9 - Right & Left viết năm 1893. Phần này nói về cột Jachin&Boaz của đền thờ Solomon. Trích Kinh Thánh Chronicles II; 3-17: "And call the Name on the right hand (of him who enters) Jachin, and the Name of that on the left, Boaz."; dịch "Và gọi bên phải là Jachin và bên trái là Boaz". Tôi đã có dịp trình bày cặn kẽ về cột Jachin&Boaz ở bài  Học Biểu Tượng trong Bộ Waite Tarot - Phần 03: THE HIGH PRIESTESS tại đây. Vì vậy tôi chỉ nhắc lại ý chính: Jachin là cột trắng đại diện cho tính nam, Boaz là cột  đại diện cho tính nữ. Và như tôi đã nói đến trong kinh thánh Chronicles II, Westcott đã đưa ra quy tắc được áp dụng cho Golden Dawn như sau "Black Pillar = Severity = Left = North ; White Pillar = Mercy = Right = South". Vì vậy, từ tài liệu của Westcott càng chứng minh được Golden Dawn ngay từ ban đầu đã xác định tay trái dành cho tính nữ (tính yếu, tính tình cảm) và tay phải dành cho tính nam (tính mạnh, tính lý trí) chứ không phải chỉ xuất hiện từ thời kỳ Mathers trở đi.

Một số ý nghĩa khác cũng cần được nói đến. Theo truyền thống ma thuật, người thuộc White Magic-Ma Thuật Trắng* dùng tay phải cho nghi lễ chính và tay trái cho nghi lễ phụ (điển hình như những hội thuộc black magic như Ceremonial Magick, Qabalah, The Golden Dawn, Rosicrucian, các hội thuộc angelic magic...). Những hội này coi bản thân như sự mặc khải của thiên chúa xuống trần gian và thực hiện theo phán truyền của thiên chúa (dù không hoàn toàn như Rosicrucian vẫn thờ Bathomet, Golden Dawn có nhiều nghi lễ thuộc ngoại giáo Talisman). Còn người thuộc Black Magic-Ma Thuật Đen* thì ngược lại, dùng tay trái cho nghi lễ chính, và tay phải cho nghi lễ phụ (điển hình như các hội Satanism, Setian, Qliphothic, Paganism, cái này thì rõ rồi hen. Ở Việt Nam, chỉ đếm số người tôi biết, thì cũng đã đến hơn 10 người chuyên nghiên cứu về ma thuật đen, một con số không phải không ấn tượng với một xứ mà có lẽ đến 95% dân số không biết rằng Abracadabra là một câu bùa chứ không phải chỉ là tên bài hát của nhóm Brown Eyed Girls). Dựa vào quy tắc đặt tay và cử chỉ, hoàn toàn có thể đoán được nghi lễ đó thuộc ma thuật trắng hay đen.

* Ma Thuật Trắng là thuật ngữ ám chỉ các nghi lễ của các phù thủy sử dụng ma thuật cho mục đích cao cả theo mặc khải của đấng tối cao (phải nói rõ là đó có thể không phải là thiên chúa của Thiên Chúa Giáo). Ma Thuật Đen là thuật ngữ ám chỉ các nghi lễ của các phù thủy sử dụng ma thuật cho mục đích đen tối nói chung, thường là phục vụ theo các giao dịch tiền bạc hoặc quyền lực mà không cần sự mặc khải của đấng tối cao.

Tay trái gắng liền với cái yếu và cái phụ ngay từ đầu thời kỳ trung cổ. Từ "left"- bên trái có gốc anglo-saxon từ "lyfy" trong cổ ngữ và có nghĩa là nhẹ. Trích từ The Free Dictionairy của từ "lyfy" như sau "Middle English, from Old English lyft-, weak, useless (in lyftdl, paralysis).". Một dẫn chứng khác là từ Sinister, có gốc từ tiếng Latin có nghĩa là dùng tay trái hay thuận tay trái, vốn là bàn tay của ma quỷ và các thế lực siêu nhiên, vẫn còn được dùng ngày nay với ý nghĩa là ma quái, điềm xấu, kém may mắn ... Trích từ The Free Dictionnairy của từ "sinister" như sau "Middle English sinistre, unfavorable, from Old French, from Latin sinister, on the left, unlucky, from Old English lyft-, weak, useless (in 'lyftdl', paralysis)." .

Chúng ta còn có thể bắt gặp điều này ở trường ca Homer Odyssey, khi mà dấu hiệu một con chim ưng bay về phía tay phải thì nó mang tin tốt lành, còn nếu bay về tay trái thì nó mang tin dữ. Ngoài ra ý tưởng của nó còn có trong tiếng pháp khi mà từ "droit"-tay phải tương đương với nghĩa quyền lực (avoir la droit = có quyền làm) hoặc đúng đắn. Còn bên trái tương đương với từ maladroit (biến âm từ mal-à-droit = không phải bên phải) có nghĩa là xấu xa, sai lầm. Hầu hết các ngôn ngữ châu Âu đều có chung khái niệm này, khác với châu Á khi mà bên trái được coi trọng hơn bên phải và được gán cho tính nam. Xem thêm Wiki về vấn đề tay trái tại đây.

Ngoài ra, còn khái niệm cổ về năng lượng và ma thuật cho rằng, tay phải được coi là nơi thu năng lượng, còn tay trái được coi là nơi tống năng lượng; hay một cách diễn đạt khác: tay phải là xây dựng, tay trái là phá hủy. Một dẫn chứng từ sách The Witches Bible (Kinh Thánh Ma Thuật) do Jan và Stewart Fararr xuất bản năm 2002 có mô tả về một nghi lễ của Gardenarian Wicca trong đó người phù thủy mở và đóng cánh cửa năng lượng từ tay phải và trái của mình. Tôi đang coi lại Bible Gardenarian để kiểm tra hình thức nghi lễ này. Trước khi xác minh, tạm biết như vậy đã. 

{ps: cuốn sách toàn ảnh chụp lại bản viết tay của Garden, chữ xấu mà còn khó đọc nữa. Bản chuyển ngữ tiếng Anh thì sai bét nhè. Đọc sách cổ thiệt là nãn lòng... Tham lam down về 1 đống trong ổ cứng rồi đau lòng nhận ra toàn là tiếng đức hay ý hay hi lạp không ah =,= }Video trên đây được hội Golden Dawn Châu Âu thực hiện. Người phát biểu cuối video là tổng chủ tịch Golden Dawn hiện tại. Tuy nhiên, cần nhắc rằng hội Golden Dawn từ lâu đã giải thể sau thế chiến, và các hội này đều là tự xưng theo truyền thống của Golden Dawn (hiện có khoảng hơn 200 hội tự xưng tuân thủ truyền thống của Golden Dawn và cạnh tranh lẫn nhau).

3. Kết Luận

Bài này có 2 mục đích: một là hiệu đính lại một phương pháp ít sử dụng của Waite dành cho các câu hỏi chung và các câu hỏi về số phận; thứ hai là bàn sâu về việc cắt bài tạo lá ngược và vấn đề tay trái trong các nghi lễ bói toán nói chung. Việc áp dụng các nghi thức này, trong các học giả tên tuổi nên được tuân theo mà không nên bỏ qua. Greer và Eden cũng như các trường phái sau này, hay có xu hướng đơn giản hóa các quy tắc này; và điều này theo tôi là không nên. 


DMCA.com Protection Status
Bài viết "Hiệu Đính Phương Pháp Biến Dịch của A.E.Waite" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ