Chuyên Đề Ảnh: The Devil - Le Diable - El Diablo

Chuyên đề ảnh này là phần phụ lục đính kèm theo bài viết The Devil - Ác Quỷ Trong Tarot. Các bạn có thể vào tham khảo phần giải thích ý nghĩa hình ảnh các ác quỷ trong loạt hình này.

1.
Visconti Sforza Deck I
2. 
Visconti Sforza Deck II
3. 
Visconti Sforza Deck III
4. 
Bolognese Tarot
5. 
Tarot De Marseille - Claude Burdel I
6. 
Millenium Tarot
7.
Papus Tarot
8. 
Rosenwald Tarot
9.
Rider Waite Tarot
10. 
Rothschilde Tarot
11.
Mitelli Tarot
12.
Minchiate E Series Tarot
13. 
Minchiate F Series Tarot
14. 
Tarot De Marseille - Schaffhouse
15.
Sola Busca Tarot
16. 
Tarot De Marseille - Bernadine Suzanne
17.
Tarot De Marseille - Claude Burdel III
18.
Tarot De Marseille - Claude Burdel I
19.
Tarot De Marseille - Fournier Edition
20. 
Tarot De Marseille - Francois Chosson
21.
Tarot De Marseille - Lequart Pochoir
22.
Tarot De Marseille - Jean Pierre Payen I
23.
Tarot De Marseille - Jean Pierre Payen II
24.
Tarot De Marseille - Jean Noblet
25.
Tarot De Marseille - Jacques Rochias
26.
Thoth Tarot
27. 
Tarot De Marseille - Francois Henri
28.
Tarot De Marseille - Nicolas Conver
29.
Tarot De Marseille - Jacques Vieville
30. 
Tarot De Marseille - Pierre Madenie
31.
Tarot De Marseille - Arnoux Amphoux
32.
Tarot De Marseille - Rochus Schar
33. 
Tarot De Marseille - Tourcaty
34.
Wirth Tarot
35. 
Tarot De Paris
36.
Etteilla II Tarot
37.  
Papus Tarot
38. 

Hemetic Tarot
39.
Dion Fortune Tarot
40.
Ancient Lombardy Tarot
41.
Ancient Italian Tarot
42.
Ancient Bologna Tarot
43.
Papus Tarot
44. 
Visconti Sforza Deck IV
45.
Visconti Sforza Deck V
46. 
Visconti Sforza Deck VI
47.
Tarot De Marseille - J.Blanche de Besancon
48.
Tarot De Marseille - Jean Dodal
49.
Ancien Tarot De Marseille
50.
Tarot Classic - Stuart Kaplan
51.
Flamand Tarot
52.
Tarot Italian
53. 
Tarot Piemontese
54.
Grand Tarot Of Universal
55.
Etteilla I Tarot
56. 
Golden Dawn Tarot

57. 
BOTA Tarot
Phillippe NGO, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Chuyên Đề Ảnh: The Devil - Le Diable - El Diablo " có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ