Kết Quả Giải Thưởng Tháng 07.2014Danh Mục Bài Viết Tham Dự Giải Tháng 07.2014
A. Giải Best Tarot Researcher (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do LT SHOP hỗ trợ.

1. [Cỏ Xanh Kính Đỏ] Lá V - The Hierophant
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/la-v-hierophant.html
245 + 53 + 25 (Bonus)  = 323 likes

2. [Lotu ThAnk] Deviant Moon Tarot: Bí Mật của Bộ Gậy
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/deviant-moon-tarot-bi-mat-cua-bo-gay.html
113 + 213 = 326 likes

Người chiến thắng giải này là Lotu ThAnk [326 likes]

B. Giải Best Tarot Writer (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do BÔNG XÙ TAROT SHOP hỗ trợ. 

1. [Bé Ngoan] Viết Về The Chariot trong The Gilded Tarot: Cảm Nhận Đơn Giản và Dễ Hiểu
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/viet-ve-chariot-trong-gilded-tarot-cam.html
47 + 9 = 56 likes

2. [Sâu Chăm Chỉ] 10 of Swords trong Mystic Faerie Tarot - Hi vọng và Niềm tin
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/10-of-swords-trong-mystic-faerie-tarot.html
82 + 24 = 106 likes


3. [Thu Trang] Cơ hội và sự lựa chọn - Two of Wands trong Deviant Moon Tarot
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/co-hoi-va-su-lua-chon-two-of-wands.html
507 + 53 = 560 likes

Người chiến thắng giải này là Thu Trang [560 likes]

C. Giải Best Tarot Translator (giải: 1 hộp tarot)

Giải Thưởng do VY VY SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

1. [Lotu ThAnk] The Chariot trong Tarot - Cỗ Chiến Xa của Nhà Vua
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/the-chariot-trong-tarot-co-chien-xa-cua.html
29 + 6 = 35 likes

Người chiến thắng giải này là Lotu ThAnk [35 likes]

D. Giải Best Tarot Reader (giải: một hộp gỗ tarot)

Giải Thưởng do MIRA SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

E. Giải Best Tarot Reviewer (giải: một hộp da tarot)

Giải Thưởng do PHONG'S HANDMADE  (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

F. Giải Best Tarot Photos (1 khăn trải bài)

Giải Thưởng do MYSTIC DREAM SHOP hỗ trợ. 

1. [Dung Le Huu] Bộ Ảnh: Dark Fairy Tales Tarot
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/bo-anh-dark-fairy-tales-tarot.html
47 + 3 = 50 likes

2. [Thu Trang] My Little Sunshine - Mystic Faerie Tarot 
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/bo-anh-my-little-sunshine-mystic-faerie.html
103 + 4 = 107 likes

Người chiến thắng giải này là Thu Trang [107 likes]

Giải Thưởng Phụ:


Xét hình thức bộ ảnh Dark Fairy Tales Tarot có đầu tư và nhận được cảm tình của ban quản trị. Xét đặc cách giải thưởng Best Tarot Photos tháng này cho Dung Le Huu. Mọi cách thức và thể lệ giải phụ tương tự với giải Best Tarot Photos.

 Ghi chú: Người thắng giải vui lòng làm theo thủ tục đã ghi trong điều lệ giải, sau đó, nhanh chóng liên hệ với ban quản trị.

DMCA.com Protection Status
Bài viết "Kết Quả Giải Thưởng Tháng 07.2014" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ