Bí Ẩn Nicolas Conver

Tiểu dẫn: Trong hệ thống Tarot de Marseille, bộ Tarot de Nicolas Conver đóng vai trò rất quan trọng vì nó là bộ duy nhất được kế thừa bởi các nhà phát hành sau này. Có thể kể ra: phiên bản Paul Marteau 1930, Camoin Jodoromsky 1997, Tarot de Milleminium 2000, Tarot de Frornoy... Đặc biệt là phiên bản chuẩn 1930 với tên Ancien Tarot de Marseille. Đa số các bộ khác đều được phân tích chủ yếu trong các chuyên khảo, thì bộ này chủ yếu được phân tích ở sách cơ bản và thông dụng. Vì vậy, việc phân tích nó cũng là một điểm đáng chú ý. Loạt bài này có mục đích giới thiệu một cách nhìn tương đối tổng quát về các lá bài của phiên bản này. Tiêu đề cuốn sách được tác giả Tarot Huyền Bí đề xuất. Chùm bài viết thuộc dự án Ebook (Bản Lite) cho Tarot, tựa sách: BÍ ẨN NICOLAS CONVER

Phát hành dự kiến: 10.2015.

Bản Điện Tử (Bản Lite: 22 ẩn chính): download miễn phí tại [chưa có thông tin] 
Sách Giấy (Bản Full: 78 lá): Phân phối độc quyền bởi LT Tarot Shop.


Bí Ẩn Nicolas Conver. Ảnh: Phillippe NGO

Các bài viết sau đây là kết quả từ sự cộng tác giữa Hoàng Hiền (viết chính) và tác giả Tarot Huyền Bí (hướng dẫn). 


Nội Dung Trực Tuyến Đọc Trên Website


Từ The Hanged Man đến The World - Con Đường Hành Pháp (đang viết)
Nicolas Conver - Một Cái Tên, Một Huyền Thoại (đang viết)


Lá Bài Tarot Bài Viết Lá Bài Tarot Bài Viết
Le Mat (The Fool - Kẻ Khờ)


Le Bateleur (The Magician - Pháp Sư)
La Papess (The Papess - Nữ Giáo Hoàng) L'Impeatrice (The Empress - Nữ Hoàng)
L'Empereur (The Emperor - Hoàng Đế) Le Pape (The Pope - Giáo Hoàng)
L'Amoureux (The Lovers - Tình Nhân) Le Chariot (The Chariot - Kỵ Xa)
La Force (The Strength - Sức Mạnh) L'Hermite (The Hermit - Ẩn Sĩ)
La Roue De Fortune (The Wheel Of Fortune - Vòng Quay Số Phận) La Justice (The Justice - Công Lý)
đang viết đang viết
đang viết đang viết
đang viết đang viết
đang viết đang viết
đang viết          đang viết


Hoàng Hiền, khoa Lịch Sử, đại học Quốc Gia Tp.HCM, một người nghiên cứu tarot tại Tp.HCM. 

Phillippe Ngo, tác giả Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Bí Ẩn Nicolas Conver" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ